Vereniging organisatie

Verenigingen en organisaties in de palliatieve zorg
Palliatief

De Nederlandse Associatie Palliatief arts-Consulenten Palliatieve zorg (NAPC) is opgericht in 2002. Het publieke gedeelte van de site bevat informatie, palliatieve activiteiten en nieuwsberichten. Leden van de associatie hebben ook toegang tot het besloten deel van de website. Andere voordelen van het lidmaatschap zijn het gratis abonnement op het Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg (NTPZ), de nieuwsbrief en een uitnodiging voor de jaarlijkse studiedag. Tevens is de NAPC lid van de European Association of Palliative Care (EAPC). Website is (was?) palliatief.nl

Palliactief

Palliactief is de vereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg. Binnen Palliactief zijn meerdere secties en thematische groepen. Leden van de sectie Deskundigheid zijn artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkenden. In de sectie Kwaliteit & Transparantie zitten vooral hulpverleners en kwaliteitsdeskundigen. De sectie Organisatie & Financiering is gericht op leidinggevenden, managers, bestuurders en beleidsmedewerkers. Wetenschappelijk onderzoekers zijn te vinden in de sectie Wetenschap.

V&VN Palliatieve Zorg
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en is de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. De V&VN bestaat uit meer dan 40 afdelingen en platforms waaronder V&VN Palliatieve Zorg.
In deze afdeling hebben ongeveer 500 personen zich aaneengesloten. Ook niet-leden kunnen een beroep op de afdeling doen. In het Kwaliteitsregister V&V kunnen leden geaccrediteerde scholing volgen in een van de 37 deskundigheidsgebieden. Website van de palliatieve vereniging is Palvoorprofs.nl.

Agora
Agora is een landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg en werd in 2002 opgericht op aanwijzing van de overheid.
De organisatie geeft algemene publieksvoorlichting, bij- en nascholing en organiseert symposiums en een Nationaal Congres. De samenwerking tussen de leden is georganiseerd in netwerken, werkgroepen en projectgroepen. Op de scholingspagina is een overzicht te vinden.