Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding in ziekenhuis
Artsen en verpleegkundigen schieten regelmatig tekort bij stervensbegeleiding van terminale patienten. Tot deze conclusie komt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) na een aantal onderzoeken. Palliatieve sedatie wordt steeds meer gebruikt door artsen. De patient krijgt in de stervensfase een slaapmiddel toegediend waarna hij in zijn slaap sterft aan zijn ziekte. Vaak wordt echter te vroeg met de behandeling begonnen waardoor de stervensfase minder voorspoedig verloopt dan gedacht. Er moeten dan extra medicijnen toegediend worden.
Hospices

Uit een onderzoek bleek dat een kleine meerderheid van de mensen in Nederland uiteindelijk in een ziekenhuis, hospice, verzorgingstehuis of verpleeghuis sterft. Een meerderheid wilt thuis sterven maar bij een intensieve verzorging is dit niet altijd mogelijk. Een hospice is een huis voor ongeneeslijk zieke mensen met een huiselijke sfeer. Er zijn 113 hospices in Nederland.

Begeleiding in regio Den Haag

Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers (VPTZ) is gevestigd in de regio Den Haag. De vrijwillers ondersteunen familieleden en mantelzorgers door een aantal uren terminale zorg over te nemen. Men moet dan denken aan mentale begeleiding en kleine lichte verzorgingstaken. Zo kunnen de naasten even de zinnen verzetten. De diensten van de vrijwilligers zijn tussen 7.00 en 23.00 uur. Er is geen indicatie voor nodig noch zijn er kosten aan verbonden.
Website: Terminalezorg.nl.

Medische zorg en begeleiding

Palliatieve verpleegkunde
Verenigingen en organisaties
24 Uurs zorg
Palliatief 2015
Homepage

Britse ziekenhuizen beloond voor stervensbegeleiding

De meeste instellingen in Engeland werkten met het Liverpool Care Pathway (LCP) dat in 1990 ontwikkeld werd.
Het was een methode voor stervensbegeleiding van ongeneeslijk zieke patienten. Een groot schandaal ontstond toen bleek dat de meerderheid van de Britse ziekenhuizen financieel beloond werden voor deze begeleiding. Er kwamen gevallen in de pers waarin dokters uitmaakten wanneer iemand gereed was te sterven. Sommige terminale patienten werden geweigerd in hun stervensfase. In 2013 is de LCP afgeschaft en vervangen voor een individuele benadering.