Palliatieve verpleegkunde  Hogeschool HAN
  De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) biedt twee cursussen over palliatieve zorg. De eerste cursus is bedoeld voor ervaren verpleegkundigen met minimaal twee jaar werkervaring. Locatie is in Nijmegen en er zijn 42 contacturen verspreid over 6 data: 10 februari 2015, 10 en 31 maart, 21 april, 12 mei en 2 juni 2015. De cursus is een combinatie van werken op de computer en persoonlijk contact met de vakdocenten. Men leert meer over pijnmanagement, palliatieve sedatie, kwaliteit van leven, palliatief redeneren en spirituele zorg. Cursusgeld is 1250. en Accreditatie van het Kwaliteitsregister V&V is in aanvraag. Particulieren kunnen de kosten aftrekken van de belasting als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Er is ook een basiscursus van 5 dagen maar de data hiervan zijn nog niet bepaald.

  Hogeschool Windesheim
  Hogeschool Windesheim heeft een soortgelijke cursus palliatieve zorg voor ervaren verpleegkundigen als de HAN. Er zijn ook hier zes cursusdagen en 42 contacturen. Startdatum is september 2015. Les locaties zijn Zwolle en Almere. Kosten zijn 1150.

  UMC Utrecht Academie
  UMC Utrecht Academie is de nieuwe naam van het Opleidingscentrum. De Academie heeft een aabod van verpleegopleidingen, verloskundige opleidingen, leerwerktrajecten en bij- en nascholing. Er zijn twee opleidingen palliatieve zorg; een basisopleiding en een post hbo. Beide zijn geaccrediteerd door de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De basisopleiding is geschikt voor verpleegkundigen in een ziekenhuis, verpleeghuis, hospice en thuiszorg. Kosten zijn 1210. Wilt men zich specialiseren dan is er de post-hbo opleiding Palliatieve zorg die 1 jaar duurt. Er zijn maximaal 24 contactdagen en het is mogelijk om losse modulen te volgen.

  Rijn Ijssel
  Rijn IJssel is een MBO-school in de regio Arnhem. De cursus Palliatief redeneren wordt in 6 middagen gegeven en start in april 2015. De eerste twee bijeenkomsten gaan over kennis en inzicht in de palliatieve zorg en over symptoombestrijding. Tijdens de derde en vierde les worden casussen geoefend tussen cursisten en een acteur. De laatste lessen gaan over wetgeving, ethiek, zingeving en spiritualiteit. De cursus kost 555.

  IKNL
  Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het centrum ontvangt subsidies van het ministerie van VWS en van KWF Kankerbestrijding. IKNL hield op 28 oktober 2014 een 2e Kennismarkt Palliatieve zorg in beweging. De eerste bijeenkomst in september 2014 kende een grote belangstelling. Het volgeboekte programma bood een informatiemarkt, workshops, sprekers en een maaltijd. In november 2014 is er een tweedaagse Training zorgpad stervensfase. Cursisten leren in de training vooral hoeze het zorgpad projectmatig moeten implementeren.

  Meer informatie
  - Verenigingen en organisaties
  - Ouderenzorg en WMO 2015
  - 24 Uurs zorg
  - Homepage


  SVOZ
  De SVOZ is de de grootste particuliere onderwijsinstelling voor de zorg. Verkorte mbo-opleidingen kunnen bij het MBO-College gevolgd worden. De Zorg-Akademie biedt specialisaties en managementopleidingen terwijl Training & Advies diverse trainingen verzorgt. Een van de opleidingen is de cursus Gespecialiseerd Verzorgende Palliatieve Zorg. Toelatingseisen zijn het diploma Verzorgende (niveau 3) of een vergelijkbaar niveau + dat je in een zorginstelling werkt tijdens de opleiding. Er zijn 5 lesdagen van 6 uur. Het cursusgeld kan in twee termijnen (2x492) betaald worden. De lessen worden in Utrecht gegeven en de start is voorjaar 2015.  NIS
  Het Nederlands Instituut voor trainingen stervensgebegeleiding heeft een tweejarige opleiding. De cursus wordt gegeven in Utrecht en begint jaarlijks in januari en september. Er zijn 20 lesdagen. Iedere maand is er een dag les. Onderwerpen zijn o.a psychologie, meditatie en ontspanning, communicatie, palliatieve begeleiding, stervens- en rouwbegeleiding. De totale kosten voor de opleiding stervensbegeleiding bedragen 1950.


palliatieveverpleegkunde.nl 2014