Palliatief 2015

Wet langdurige zorg
De palliatieve zorg wordt sinds 2015 niet langer vanuit de AWBZ vergoed. De Wet langdurige zorg (Wlz) treedt dan in werking. Patienten krijgen voortaan een vergoeding van hun zorgverzekeraar. Extramurale palliatieve zorg (buiten het ziekenhuis) wordt vanaf januari 2015 vergoed door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een medewerkster van een lokale thuiszorg organisatie of een wijkverpleegkundige komt aan huis en stelt samen met de patient een zorgplan op. Er worden geen zorgzwaarden meer geregistreerd maar er wordt een zorgprofiel vaststelt. Wil de patient thuis verpleegd worden of naar een hospice gaan? Onder de Wlz vallen verpleging, verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging, begeleiding en aanpassingen aan de woning.
Zorg veranderd
Als palliatief patient kan men zorg thuis krijgen.
Wil men graag zelf de zorgaanbieders uitkiezen dan kan men een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen en daarmee de zorg betalen. Voor mensen die geen regelwerk en beslommeringen willen is er de zorg in natura. Men ontvangt hiervoor een Vpt (volledig pakket thuis). Ook is het mogelijk een persoonsgebonden budget te combineren met een modulair pakket thuis (Mpt). Op papier ziet het er allemaal geregeld uit maar in de praktijk zijn er nogal wat zaken die anders uitpakken dan voorheen geregeld was. Vooral de combinatie Mpt met PGB blijkt voor zorgaanvragers financieel slecht uit te vallen. Veel Nederlanders zien daarom de zorgveranderingen met verontrusting tegemoet.

Zorgaanbieders
Ook de zorgaanbieders maken zich zorgen om de continuńęteit van de zorg en de ondersteuning.
Een aanzienlijke groep verwacht sterke dalingen van de tarieven en een vermindering van werkzaamheden.
De gemeenten stellen ieder voor zich afzonderlijke eisen aan zorgaanbieders en bedingen fors lagere tarieven.

Medische zorg en begeleiding

Verenigingen en organisaties
Ouderenzorg en WMO 2015
24 Uurs zorg
Homepage