24 Uurs zorg

24 uurs zorg verpleeghuis
Er zijn een aantal woonvormen die 24 uurs verzorging bieden. Een verpleeghuis geeft zorg aan mensen veel verpleging nodig hebben. Dit kunnen patienten uit een ziekenhuis zijn maar meestal zijn het ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is de instantie die een indicatie afgeeft om in een verpleeghuis te verblijven. De kosten worden grotendeels uit het AWBZ betaald. Bewoners die afhankelijk zijn van verpleging en een goed pensioen hebben verblijven dikwijls in een particulier verpleeghuis. De huisvesting en zorg is er beter geregeld. Er staat wel tegenover dat de meeste kosten zelf betaald moeten worden.
Verzorgingstehuis

Het verschil met een verpleeghuis is de mate van verpleging. In het verzorgingstehuis wordt hulp gegeven bij het wassen, aankleden en is er een lichte verpleging. Als men echter intensieve verpleging nodig heeft dan wordt men doorverwezen naar een verpleegtehuis. Te denken valt aan situaties zoals niet meer zelfstandig naar toilet kunnen of moeilijk kunnen eten. Het verzorgingstehuis biedt ook hulp bij boodschappen, maaltijdenservice en met het huishouden. Er worden ook gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd in de recreatieruimte.

Aanleunwoning
Een aanleunwoning zijn is een woning die bij een verzorgingshuis ligt. De huurwoningen zijn bedoeld voor senioren (meestal vanaf 55 jaar) die zelfstandig willen blijven wonen maar wel gebruik willen maken van de services van het verzorgingstehuis.

24 uurs verzorging PGB

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kan men zorg inkopen bij zorgverleners. Er wordt dan een zorgovereenkomst afgesloten. Per 1 januari 2015 zullen wel een aantal wijzigingen worden doorgevoerd in het PGB. Nieuwe aanvragers moeten een budgetplan maken en dit door het zorgkantoor laten goedkeuren. Voor bestaande houders van een PGB is een overgangsregeling. Op de Vergoedingenlijst staan welke diensten wel en wat niet vergoed zullen worden. In de laatste fase van het leven kan men beroep doen op palliatieve verpleeghulp.