Palliatieve zorg

Palliatieve zorg
Palliatief komt van het Latijnse woord pallium dat deken of mantel betekent.
Als een patient ongeneeslijk ziek is dan wordt er naar gestreefd om de pijn zoveel mogelijk te verzachten en te beperken. Dit kan gedaan worden door fysieke verzorging en psychologische hulpverlening. De meeste mensen willen het liefst palliatieve zorg in hun eigen huis ontvangen. Als dit niet mogelijk is dan kan men ook naar een hospice of of bijna-thuis-huis gaan. Bij een slechte fysieke gesteldheid zal de patient in het ziekenhuis moeten verblijven. Uit een onderzoek bleek dat een krappe meerderheid van de mensen uiteindelijk stierf in een ziekenhuis (20%), verpleegtehuis (26%) of verzorgingshuis (8%).
Zorgverzekering – gemeente

De palliatieve zorg wordt betaald door de zorgverzekering of komt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Als er huishoudelijke hulp nodig is dan kan er een beroep worden gedaan op de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Een aanvraag voor wmo moet men indienen bij de plaatselijke gemeente.

Hospice – Bijna thuis huis

Volgens ZorgkaartNederland zijn 155 hospices in Nederland. De zorg wordt door de bewoners bijna altijd met een 8 of hoger gewaardeerd. Een paar tehuizen die er uit springen zijn Hospice de Populier in Bakel (61 waarderingen met een 9.7) en Hospice Mariaveld in Susteren (45 waarderingen met een 9.7). Om in een hospice te kunnen verblijven is er een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Van de bewoners wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd voor AWBZ-zorg. De hoogte hangt af van het inkomen en het aantal uren hulpverlening. Ook wordt eigen bijdrage gevraagd voor de dagelijkse kosten; een aanvullende verzekering vergoedt wellicht deze kosten.

Palliatieve sedatie

Tijdens de stervensfase kunnen er slaapmiddelen worden gegeven (palliatieve sedatie) waardoor de patient in zijn slaap aan de ziekte overlijdt. Dit is een belangrijk verschil met euthanasie waar het leven van de patient actief beeindigt wordt door slaapmiddelen en een spierverslapper.

Palliatieve verpleegkunde

In het Erasmus MC is het mogelijk om een opleiding Palliatieve Zorg Verpleegkundige te volgen. De opleiding bestaat uit o.a colleges, samenwerking met medestudenten en discussiėren met vakdocenten. De praktijkcomponent is gebaseerd op 7 kerncompetenties en wordt op de eigen afdeling gevolgd. De start van de opleiding is een keer per jaar in februari. Tijdsduur van de cursus is 12 maanden en bestaat uit 19 scholingsdagen verspreid over 8 lesweken. De scholingskosten bedragen bijna €2900. Meer cursussen zijn te vinden op Palliatieve verpleegkunde.

De V&VN Palliatieve Zorg

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden is Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De afdeling V&VN Palliatieve Zorg telt bijna 500 leden bestaande uit verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De vereniging wil een ontmoetingsplaats zijn en specialistische kennis en kunde actief beschikbaar stellen.